Velkommen til JACMAR AS,   Velkommen til JACMAR AS,
Jacmar ASJacmar AS Jacmar AS
Varme arbeider kursVarme arbeider kurs Varme arbeider kurs
Lift kurs, PersonløfterkursLift kurs, Personløfterkurs Lift kurs, Personløfterkurs
Utleie av lift.Utleie av lift. Utleie av lift.
Stroppekurs,  Anhuker kursStroppekurs,  Anhuker kurs Stroppekurs, Anhuker kurs
TraverskrankursTraverskrankurs Traverskrankurs
FALLSIKRING ARBEIDE I HØYDENFALLSIKRING ARBEIDE I HØYDEN FALLSIKRING ARBEIDE I HØYDEN
Motossag kurs dokumtert opplæringMotossag kurs dokumtert opplæring Motossag kurs dokumtert opplæring
Bruk  av håndverktøy dokumentert opplBruk  av håndverktøy dokumentert oppl Bruk av håndverktøy dokumentert oppl
BrannvernlederkursBrannvernlederkurs Brannvernlederkurs
Brannøvelser,førstehjelpBrannøvelser,førstehjelp Brannøvelser,førstehjelp
Brannvern og kontroll brannapp. og brannslangerBrannvern og kontroll brannapp. og brannslanger Brannvern og kontroll brannapp. og brannslanger
BåtførerkursBåtførerkurs Båtførerkurs
Båtførerprøven eksamen.Båtførerprøven eksamen. Båtførerprøven eksamen.
VHF kursVHF kurs VHF kurs
FØRSTEHJELPKURSFØRSTEHJELPKURS FØRSTEHJELPKURS
Brannvern i hjemmet.Brannvern i hjemmet. Brannvern i hjemmet.
LandbrukLandbruk Landbruk
 
 << Tilbake  

Brannøvelser,førstehjelp

 
Jacmar as
Bredholtveien 92
3160 Stokke

Mail jacmar@jacmar.no
Tlf. 33337161 eller 90089437
Hjemmeside jacmar.noBrannøvelse og førstehjelp i en brannsituasjon. Øvelsen består av en teoretisk og praktisk del.
Kursets varighet ca 2,5 timer.
Pris kr 3600.- pr. øvelse, ikke pr. elev + forbruk av 6 kg pulver kr 225.- forbruk av 5 kg Co2 kr 460.- , forbruk skum kr.225,-


Eks. på en øvelse

Veiledning/instruksjon i bruk av pulverapparater, skum apparater,
co2 brannapparater samt brannslanger.

De forskjellige slokkemidlers slokkeegenskaper
og kontroll av brannutstyret.

Varsling over nød nr. 110,112 og 113. Hva en melding må inneholde, hva slags spm. en må være forberedt på.

Evakuering under nedsatt sikt, privathjem og industri møte med brannvesnet, gi dem riktig informasjon.

Praktisk slokking av mindre branner. i veske, propan og faste matrialer
Vi har også øvelser i å slokke brann i fettgryter etc.

Førstehjelp i en brannsituasjon, undersøkelse av pasienten. Elementær førstehjelp
ved sjokk, munn til munn metoden, utvendig hjertekompresjon, stopping av blødninger. Behandling av brannsår, transport av skadde, psykisk førstehjelp.
NB. dette er et praktisk kurs for industrien, hoteller etc.